Participa

Participa de la construcció d’una Alternativa per Artà!

Com ens organitzem?

Funcionam de forma assamblearia.

Aquí pots veure les actes de les darreres assemblees.

Si vols participar, contacta amb nosaltres a través del mail alternativaperarta@gmail.com i rebràs informació de les properes assemblees.

 Finançament

Ens finançam a través de donacions. Col·labora amb nosaltres fent un ingrés al compte bancari: IBAN: ES13 2056 0011 85 41 0200 2256